Το Serifos Sunset Race στηρίζει τις προσπάθειες του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports!

Όλοι οι συμμετέχοντες στους κολυμβητικούς αγώνες του Serifos Sunset Race, και όχι μόνο, θα λάβουν την απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων στο νερό μέσω του SafeWaterSports.

Η κοινωνική, μη-κερδοσκοπική πρωτοβουλία Safe Water Sports ιδρύθηκε με βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες (αθλητικές και ψυχαγωγικές) στο νερό, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την πρόληψη των ατυχημάτων.

Το Safe Water Sports επιδιώκει την συστηματική και συνεχή ενεργοποίηση όλων των δυνάμενων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με στόχο την οργάνωση, τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των πολιτικών ασφάλειας και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Προφίλ Safe Water Sports

To Safe Water Sports είναι ένα μη-κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2015 με βασικό σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στο νερό και τα υδάτινα σπορ. Το Safe Water Sports είναι μια καθαρά εθελοντική πρωτοβουλία που δεν λαμβάνει καμία χρηματική υποστήριξη από το κράτος.

Τέσσερεις είναι οι βασικοί άξονες δραστηριοποίησης του:
  • Υποστήριξη του έργου της πολιτείας (Λιμενικό Σώμα) σε θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των ελέγχων και επιθεωρήσεων στις ελληνικές θάλασσες και παραλίες.
  • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών (Έλληνες και ξένοι επισκέπτες)κυρίως μέσω του δωρεάν SafeWaterSportsappγια κινητά
  • Εκπαίδευση παιδιών και νέων στα σχολεία σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα (περισσότεροι από 35.000 ετησίως)
  • Πιστοποίηση επιχειρήσεων θαλασσίων σπορ (σε συνεργασία με την TUVAustriaHellas) με το πρότυπο ‘certifiedquality”
Το όραμά μας είναι να βοηθήσουμε την πολιτεία και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το νερό, ώστε να γίνει η χώρα μας, υπόδειγμα οργάνωσης και ασφάλειας.

Το Safe Water Sports είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία, που για πρώτη φορά τόσο οργανωμένα σε ολόκληρο τον κόσμο, στοχεύει να αποτελέσει για την χώρα μας, το σημείο αναφοράς και το βασικό εργαλείο ενημέρωσης για τις δραστηριότητες στο νερό και την ασφάλεια.